Upadłość konsumencka

Zespół Kancelarii wspiera i reprezentuje konsumentów, którzy z różnych przyczyn stali się niewypłacalni i w konsekwencji nie są w stanie wykonać w całości lub w części swoich zobowiązań pieniężnych względem wierzycieli.

Pomagamy i doradzamy w przedmiocie przeprowadzenia upadłości konsumenckiej poprzez m.in.:

dokładną analizę sytuacji Klienta, celem oceny czy zostały spełnione przesłanki ogłoszenia upadłości oraz wskazanie ewentualnych bardziej optymalnych rozwiązań dla Klienta;

przekazanie Klientowi niezbędnej wiedzy odnośnie przebiegu postępowania oraz jego skutków, a także stworzenie strategii postępowania;

pomoc w przygotowaniu potrzebnej dokumentacji oraz opracowanie niezbędnych pism wraz z kompletnym wnioskiem o ogłoszenie upadłości;

ustalanie spisu wierzycieli oraz wszystkich innych istotnych okoliczności;

wsparcie lub reprezentacja w kontakcie z wierzycielami oraz innymi uczestnikami postępowania upadłościowego;

występowanie w imieniu Klienta przed sądem upadłościowym.