Ubezpieczenia i polisolokaty

Odzyskiwanie dla Klientów nienależnie pobranych przez ubezpieczycieli pieniędzy tytułem opłaty likwidacyjnej po rezygnacji z polisolokaty stanowi ważną część spraw prowadzonych przez Kancelarię.

Pomagamy pokrzywdzonym Konsumentom, reprezentując ich i doradzając na każdym etapie sporu. Zapewniamy profesjonalne wsparcie i rzetelną pracę w celu efektywnego dochodzenia należnych Państwu roszczeń.

Prowadzone przez nas sprawy, jako jedne z pierwszych w Polsce zakończyły się wyrokami uznającymi umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, czyli tzw. polisolokaty, za całkowicie nieważne.

Nasze wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie, pozwala nam na skuteczną ochronę praw konsumentów i tym samym zapewnienie Państwu najlepszej pomocy prawnej.