Praktyczne prawo Tag

Obowiązująca od 7 listopada 2019 roku nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła w postępowaniu gospodarczym umowę dowodową. Z uwagi na innowacyjność wprowadzonej instytucji prawnej oraz wpływ...

Co jakiś czas do kancelarii przychodzą klienci z prośbą o wystosowanie pisma do BIK’u z wnioskiem o usunięcie przetwarzanych w tej bazie danych kredytowych. Za...

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku obowiązująca od 13 lipca 2018 roku wprowadza obowiązek zgłaszania informacji o...

Każda osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, która z różnych powodów stała się niewypłacalna i nie jest w stanie uregulować zaciągniętych zobowiązań, może (w przypadku zaistnienia...