Nieruchomości

Kancelaria Konieczny, Polak Radcowie Prawni Spółka Partnerska ma dużą praktykę w obsłudze prawnej transakcji i procesów inwestycyjnych, obejmujących nieruchomości.

Obsługujemy zarówno deweloperów, jak i przedsiębiorstwa realizujące inwestycje budowlane pod działalność gospodarczą oraz w sporach z osobami trzecimi lub organami administracji samorządowej.

Na stałe współpracujemy z wieloma specjalistami m.in. z dziedziny rzeczoznawstwa, nieruchomości i geodezji w celu zagwarantowania wszechstronnej i pełnej usługi.

W ramach tej specjalizacji kompleksowo dbamy o wszelkie aspekty procesów inwestycyjnych i obrotu nieruchomościami.

zapewniamy m.in. prawny audyt nieruchomości, doradztwo w zakresie prawnych uwarunkowań realizowanej inwestycji, zmiany warunków zagospodarowania czy uzyskanie pozwoleń na budowę.

redagujemy różnego typu umowy – o roboty budowlane, na projekt architektoniczno – budowlany oraz umowy deweloperskie i przyrzeczone.

reprezentujemy w postępowaniach wieczystoksięgowych, zapewniamy odpowiednie wpisy w treści ksiąg wieczystych, zajmujemy się podziałami nieruchomości.

prowadzimy postępowania odszkodowawcze w razie wywłaszczenia nieruchomości przez organy samorządu terytorialnego, zaskarżamy podwyższenia opłat za użytkowanie wieczyste oraz niekorzystne decyzje administracji dotyczące nieruchomości.

zajmujemy się sprawami przywrócenia posiadania.