Leasingi

W przedmiocie leasingu doradzamy zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom, korzystającym z leasingu jako formy finansowania prowadzonej działalności gospodarczej.

Zakres świadczonej przez nas pomocy prawnej obejmuje w szczególności:

kwestie związane z wypowiadaniem i rozliczaniem umowy leasingowej;

wypracowanie ugody z korporacją leasingową;

reprezentację w razie ewentualnego braku porozumienia i sporu sądowego.

Chronimy interesy leasingobiorców w każdej sytuacji – zarówno w razie uchybień po stronie leasingodawcy, jak również w przypadku problemów z realizacją i kontynuowaniem umowy leasingu przez leasingobiorcę.

Zapewniamy kompleksową i profesjonalną obsługę prawną, prowadząc do jak najkorzystniejszych rozwiązań.