Kredyty CHF

Reprezentowanie Kredytobiorców w sporach przeciwko bankom, które oferowały kredyty waloryzowane do waluty obcej, w tym również do franka szwajcarskiego, stanowi główną specjalizację mec. Tomasza Koniecznego – Partnera Kancelarii. W Konieczny, Polak Radcowie Prawni Spółka Partnerska od lat z powodzeniem prowadzimy sprawy Klientów na terenie całej Polski.

Jak wygląda procedura?

1. Najpierw prosimy Państwa o przesłanie dokumentów, związanych z umową kredytu (umowa wraz z aneksami), na podstawie których dokonujemy pełnej, bezpłatnej analizy umowy kredytu oraz sytuacji Klienta. Zlecenie takiej analizy nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami i nie jest zobowiązujące.

2. Na podstawie uzyskanych informacji, decydują Państwo, czy chcą wejść w spór z bankiem. W przypadku powierzenia nam takiej sprawy, rozpoczynamy proces wystąpienia z powództwem przeciwko bankowi na drogę sądową, a następnie prowadzimy sprawę na każdym jej etapie.

Mamy na naszym koncie już wiele wygranych spraw. Doskonale znamy argumenty banków i jesteśmy przygotowani na podnoszenie ich przed sądem przez stronę przeciwną. Nieustannie śledzimy orzecznictwo, obserwując wszelkie zmiany w kształtowaniu się linii obrony banków oraz stanowiska sądów w tym przedmiocie.

Zajmiemy się Państwa sprawą profesjonalnie i z zaangażowaniem.