Obsługa przedsiębiorstw

Obowiązująca od 7 listopada 2019 roku nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła w postępowaniu gospodarczym umowę dowodową. Z uwagi na innowacyjność wprowadzonej instytucji prawnej oraz wpływ...

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku obowiązująca od 13 lipca 2018 roku wprowadza obowiązek zgłaszania informacji o...